چرا قالیشویی دلربا

با توجه به ارزشمند بودن فرش دستباف قالیشویی دلربا تمامی فرش های تحویلی از مشتری را بیمه نموده و به کارخانه انتقال میدهد.
شستشوی فرش دستبافت در قالیشویی دلربا یکی از حساس ترین مراحل شستشو می باشد.
به دلیل تغییر رنگ انواع فرش های دستبافت این شستشو یکی از مهم ترین مراحل شستشو در قالیشویی درلربا می باشد.
و شستشو از مواد درجه یک و ترکیب های مواد مختلفط شستشو انجام می شود و فرش دستبافت بدون کمترین مشکل و ایراد احتمالی شستشو انجام خواهد شد.