قالیشویی دلربا با استفاده از ماشین آلات پیشرفته بهترین قالیشویی
در سطح تهران می باشد و با سرویس دهی در تمامی ساعات شبانه روز و با تعداد شعب بالا
در تمامی نقاط تهران این موضوع رو ثابت کرده است!